Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu LEŠTENKY SLOVAKIA je:


(fakturačná adresa)
Marek Slivka

Marek Slivka
Štúrova 339/9
09431  Hanušovce nad Topľou
Slovakia

(kontaktné a doručovacia adresa)
Štúrova 339/9
09431  Hanušovce nad Topľou
Slovakia


IČ: 431 88 283


Mobil: +421 907 103 912

E-mail: shop@lestenky.sk

Bankové spojenie:  , č.ú.: 1883509656/0200

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Ak nie je uvedené inak, sú ceny uvedené v EUR vrátane DPH.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Ak Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednáva, máte možnosť zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu: marek.slivka@dma-es.cz. Ak chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontaktných informáciách, prípadne zavolať na telefónne číslo uvedené dokumenty, na ktorom Vám radi zodpovieme aj Vaše dotazy.Předmětem zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Cena poštovného a balného je určená podľa zvoleného spôsobu platby za tovar. Táto suma sa skladá z poplatku za poštovú službu, poistenie zásielky a ceny baliaceho materiálu. Ceny sa vzťahujú na zasielanie tovaru po Slovenskej republike. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru.

SLOVENSKÁ POŠTA
* Platný cenník SLOVENSKEJ POŠTY, pokiaľ nie je uvedené inak.
* Dobírkový poplatok: € 1.5
 

! Poštovné a balné neúčtujeme pri objednávke nad € 95,- !

S každou zásielkou kupujúci obdrží dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list pre prípadnú reklamáciu.

Ak si zákazník zásielku nevyzdvihne a zásielka sa predávajúcemu vráti, bude predávajúci zákazníka obratom kontaktovať. Pre opätovné zaslanie pripočíta predávajúci k cene dobierky poštovné a balné v plnej výške, podľa spôsobu zaslania.

OSOBNÝ ODBER:
* Tovar môžete vyzdvihnúť osobne len po dohode na tel:
+421 907 103 912
v (Hanušovcích nad Topľou)

6) DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je 1 týždeň *, nie je uvedené inak. Samozrejme sa snažíme objednaný tovar zaslať čo najskôr. Zvyčajne do dvoch pracovných dní. Pri použití platby bankovým prevodom je odoslanie zásielky súčasne viazané na prijatie platby na náš účet. Kupujúci má právo zrušiť objednávku konkrétneho nedodaných výrobku bez akýchkoľvek storno poplatkov. Táto žiadosť musí mať písomnú formu a bude zaslaná elektronickou formou na adresu: marek.slivka@dma-es.cz. Ak bol tovar už zaplatené bankovým prevodom, bude zodpovedajúca čiastka odoslaná do 3 pracovných dní od prijatia žiadosti späť na bankový účet, z ktorého bola zaplatená. Cena tovaru obsahuje predajnú cenu s daňou z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané dopravné a balné. Prevádzkovateľ LEŠTENKY SLOVAKIA si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia, meniť ceny na už uzatvorených a potvrdených objednávkach nie je možné.
* Prechodný stav

7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Reklamačné podmienky sa týkajú iba priamych zákazníkovi obchode LEŠTENKY SLOVAKIA. 

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami av súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť predajcovi. (V prípade prepravnej služby DPD je nutné vadu alebo poškodenie nahlásiť max do 2 dní) Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, zodpovedá za vzniknutú škodu dopravca. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii e-mailom
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu predajcu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu
4) predajné doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

Zákazník je povinný skontrolovať dodávku vizuálne, ak nie je poškodená alebo zničená. Ak je zásielka zničená, neprevezme zásielku a ihneď na mieste spíše s pracovníkom Slovenskej pošty (DPD) protokol o poškodení a bezodkladne kontaktuje internetový obchod LEŠTENKY SLOVAKIA.

Pri preberaní zásielky dbajte, prosím, nasledujúcich pokynov:
Venujte mimoriadnu pozornosť zvonku balenia. Tzn., Povrchu kartonu, ochranné pečate a všetkým, i drobným porušením a trhlín, obzvlášť potom průrazům kartónu a namáhaniu rohu balíku. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy, a tým aj možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Ak narazíte pri kontrole na akýkoľvek zmíněný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, alebo možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodiči. Trvajte na spísanie reklamačného protokolu, event. potvrdeného záznamu o stave, v akom bol balík doručený, ao prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte ľahší rešení prípadné neskoršie reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd.

Ďalšie info na internetových stránkach prepravcov:
* DPD - Obchodné podmienky
* Slovenská pošta - Poštové podmienky

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v e-shope LEŠTENKY SLOVAKIA sa riadi zákonom č.: 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje, ktoré mu poskytol nakupujúcich, neposkytovať žiadnym tretím osobám.

Prevádzkovateľ e-shopu LEŠTENKY SLOVAKIA je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi inak ako udáva toto ujednání.

Výnimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je potrebné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré poskytujete pri objednaní slúžia výhradne pre našu internú potrebu a slúžia iba na úspešné vybavenie Vašej objednávky. Využívaním služieb internetového obchodu LEŠTENKY SLOVAKIA zákazník súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie a vymazanie jeho osobných údajov z našej databázy. Na žiadosť zákazníka predávajúci údaje vymaže z databázy zákazníkov. Okrem údajov, ktoré slúžia k účtovnej a daňovej evidencii, ktorú predávajúci zo zákona vedie.Zákony a predpisy:

- zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov


späť